Witamy na stronie

Pracownia projektowa rozpoczęła swoją działalność wiosną 1998 roku. Właścicielem biura jest architekt Dariusz Pobrucki. Pracownia jest jedno osobowa, od początku istnienia ściśle współpracuje z wieloma branżowymi pracowniami, biurami projektów, technologami, kosztorysantami i rzeczoznawcami. Do każdego zadania tworzony jest zespół projektowy w skład którego wchodzą dobrani w zależności od potrzeb specjaliści dzięki czemu usługi są kompleksowe i fachowe. Doświadczenia z pracy zawodowej w urzędach administracji budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządach gminnych w znaczący sposób ułatwiają kontakty z urzędnikami oraz sprawne przeprowadzenie procedur administracyjnych przy uzyskiwaniu uzgodnień i końcowego pozwolenia na budowę.

mgr inż. arch. Dariusz PobruckiWykształcenie i doświadczenie zawodowe:

- uprawnienia do projektowania nr BK.IIF.7342-89/98 - POBIERZ

- członek Izby Architektów pod nr PO-0386 - POBIERZ

- studia wyższe na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej - architektura,

- studia podyplomowe na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej - planowanie przestrzenne.

stat4u